Super Micro Computer, Inc.
 

   Support       OS Compatibility Chart       [ A+ Motherboards ]


   M11 (EPYC 3000) |  H11 (EPYC 7001/2): UPDP |  H12 (EPYC 7002/3): UP [1, 2] ∙ DP [1, 2] |  BH12 UP (EPYC 7002/3) | 
H12 UP (Threadripper PRO) |  M12 (WRX80) |  H13 (EPYC 9004): UPDP |  H13 UP (B650 AM5) |  H13 UP (SOC AM5) |  H13 UP (Threadripper PRO)
OS Compatibility Chart
 
 
H12SSW-AN6 H12SSW-AN6 H12SSFR-AN6 H12SSFR-AN6            
Processor type (EPYC 7002 Rome) (EPYC 7003 Milan) (EPYC 7002 Rome) (EPYC 7003 Milan)            
32 bit Windows OS
Windows 8.1 Enterprise                    
Windows 10                    
32 bit Linux OS
Fedora 24                    
Fedora 25                    
SuSE SLES 11 SP4                    
Ubuntu 16.04.2                    
Ubuntu 16.10                    
FreeBSD 10.3                    
FreeBSD 11                    
64 bit Windows OS
Windows 8.1 64bit Enterprise                    
Windows 10 64bit Enterprise                    
Windows 10 64bit Pro Workstations                    
Windows 10 IoT 64bit Enterprise                    
Windows Server 2012 R2 64bit                    
Windows Server 2016 64bit                    
Windows Server 2019 64bit                    
Hyper-V Server 2016 64bit                    
Hyper-V Server 2019 64bit                    
64 bit Linux OS
RHEL 6.9 64bit                    
RHEL 6.10 64bit                    
RHEL 7.4 64bit                    
RHEL 7.5 64bit                    
RHEL 7.6 64bit                    
RHEL 7.7 64bit                    
RHEL 7.8 64bit                    
RHEL 7.9 64bit                    
RHEL 8.0 64bit                    
RHEL 8.1 64bit                    
RHEL 8.2 64bit                    
RHEL 8.3 64bit                    
CentOS 7.3 64bit                    
CentOS 7.4 64bit                    
CentOS 7.5 64bit                    
CentOS 7.6 64bit                    
CentOS 7.7 64bit                    
CentOS 7.8 64bit                    
CentOS 7.9 64bit                    
CentOS 8.0 64bit                    
CentOS 8.1 64bit                    
CentOS 8.2 64bit                    
CentOS 8.3 64bit                    
Oracle 7.2 64bit                    
Oracle 7.3 64bit                    
Oracle 8.1 64bit                    
Oracle 8.2 64bit                    
Oracle 8.3 64bit                    
Fedora 24 64bit                    
Fedora 25 64bit                    
Fedora 26 64bit                    
Fedora 27 64bit                    
Fedora 28 64bit                    
Fedora 29 64bit                    
Fedora 30 64bit                    
Fedora 31 64bit                    
Fedora 32 64bit                    
Fedora 33 64bit                    
openSuSE Leap 42.2 64bit                    
openSuSE Leap 42.3 64bit                    
openSuSE Leap 15.1 64bit                    
openSuSE Leap 15.2 64bit                    
SLES 11 SP4 64bit                    
SLES 12 SP2 64bit                    
SLES 12 SP3 64bit                    
SLES 12 SP4 64bit                    
SLES 12 SP5 64bit                    
SLES 15 64bit                    
SLES 15 SP1 64bit                    
SLES 15 SP2 64bit                    
Ubuntu 16.04.2 64bit Server                    
Ubuntu 16.04.5 64bit Server                    
Ubuntu 16.04.6 64bit Server                    
Ubuntu 17.04 64bit Server                    
Ubuntu 18.04 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.1 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.2 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.3 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.4 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.5 64bit Server                    
Ubuntu 19.04 64bit Server                    
Ubuntu 20.04 64bit Server                    
Ubuntu 20.04.1 64bit Server                    
Ubuntu 20.04.2 64bit Server                    
Ubuntu 16.10 64bit Server                    
Ubuntu 19.10 64bit Server                    
Ubuntu 20.10 64bit Server                    
Ubuntu 16.04.6 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.3 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.4 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.5 64bit Desktop                    
Ubuntu 19.04 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04.1 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04.2 64bit Desktop                    
Ubuntu 19.10 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.10 64bit Desktop                    
Debian 9.9.0 64bit                    
Debian 10.9.0 64bit                    
FreeBSD 11.3                    
FreeBSD 12.0                    
FreeBSD 12.1                    
Solaris 11.3                    
Solaris 11.4                    
Citrix XenServer 7.1                    
Citrix XenServer 7.1.2 LTSR                    
Citrix XenServer 7.2                    
Citrix XenServer 7.5                    
Citrix XenServer 8.0                    
Citrix XenServer 8.1                    
Citrix XenServer 8.2                    
Vmware ESXi 6.5u1                    
Vmware ESXi 6.5u3                    
Vmware ESXi 6.7                    
Vmware ESXi 6.7u1                    
Vmware ESXi 6.7u2                    
Vmware ESXi 6.7u3                    
Vmware ESXi 6.7u3b                    
VMWare ESXi 7.0 x64                    
VMWare ESXi 7.0b x64                    
VMWare ESXi 7.0u1 x64                    
UEFI BOOT Support
Windows 8.1 64bit Enterprise                    
Windows 10 64bit Enterprise                    
Windows 10 64bit Pro Workstations                    
Windows 10 IoT 64bit Enterprise                    
Windows Server 2012 R2 64bit                    
Windows Server 2016 64bit YesC1                  
Windows Server 2019 64bit YesC1 YesC1                
Windows Server 2022 64bit     YesA5              
Hyper-V Server 2016 64bit                    
Hyper-V Server 2019 64bit                    
RHEL 6.9 64bit                    
RHEL 6.10 64bit                    
RHEL 7.4 64bit                    
RHEL 7.5 64bit                    
RHEL 7.6 64bit                    
RHEL 7.7 64bit                    
RHEL 7.8 64bit                    
RHEL 7.9 64bit                    
RHEL 8.0 64bit                    
RHEL 8.1 64bit YesC1                  
RHEL 8.2 64bit YesC1                  
RHEL 8.3 64bit   YesC1                
RHEL 8.4 64bit       YesA5            
RHEL 8.5 64bit YesC1   YesA5 YesA5            
CentOS 7.3 64bit                    
CentOS 7.4 64bit                    
CentOS 7.5 64bit                    
CentOS 7.6 64bit                    
CentOS 7.7 64bit                    
CentOS 7.8 64bit                    
CentOS 7.9 64bit                    
CentOS 8.0 64bit                    
CentOS 8.1 64bit                    
CentOS 8.2 64bit YesC1                  
CentOS 8.3 64bit                    
CentOS 8.4 64bit                    
CentOS 8.5 64bit       YesA5            
Oracle 7.2 64bit                    
Oracle 7.3 64bit                    
Oracle 8.1 64bit                    
Oracle 8.2 64bit                    
Oracle 8.3 64bit                    
Oracle 8.4 64bit                    
Oracle 8.5 64bit       YesA5            
Rocky Linux 8.4 64bit                    
Rocky Linux 8.5 64bit       YesA5            
Fedora 24 64bit                    
Fedora 25 64bit                    
Fedora 26 64bit                    
Fedora 27 64bit                    
Fedora 28 64bit                    
Fedora 29 64bit                    
Fedora 30 64bit                    
Fedora 31 64bit                    
Fedora 32 64bit                    
Fedora 33 64bit                    
openSuSE Leap 42.2 64bit                    
openSuSE Leap 42.3 64bit                    
openSuSE Leap 15.1 64bit                    
openSuSE Leap 15.2 64bit                    
SLES 11 SP4 64bit                    
SLES 12 SP2 64bit                    
SLES 12 SP3 64bit                    
SLES 12 SP4 64bit                    
SLES 12 SP5 64bit YesC1                  
SLES 15 64bit                    
SLES 15 SP1 64bit                    
SLES 15 SP2 64bit YesC1                  
SLES 15 SP3 64bit       YesA5            
Ubuntu 16.04.2 64bit Server                    
Ubuntu 16.04.5 64bit Server                    
Ubuntu 16.04.6 64bit Server                    
Ubuntu 17.04 64bit Server                    
Ubuntu 18.04 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.1 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.2 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.3 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.4 64bit Server                    
Ubuntu 18.04.5 64bit Server                    
Ubuntu 19.04 64bit Server                    
Ubuntu 20.04 64bit Server                    
Ubuntu 20.04.1 64bit Server                    
Ubuntu 20.04.2 64bit Server YesC1                  
Ubuntu 20.04.3 64bit Server                    
Ubuntu 20.04.4 64bit Server       YesA5            
Ubuntu 21.04 64bit Server       YesA5            
Ubuntu 21.10 64bit Server       YesA5            
Ubuntu 16.10 64bit Server                    
Ubuntu 19.10 64bit Server                    
Ubuntu 20.10 64bit Server YesC1                  
Ubuntu 16.04.6 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.3 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.4 64bit Desktop                    
Ubuntu 18.04.5 64bit Desktop                    
Ubuntu 19.04 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04.1 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.04.2 64bit Desktop                    
Ubuntu 19.10 64bit Desktop                    
Ubuntu 20.10 64bit Desktop                    
Debian 9.9.0 64bit                    
Debian 10.9.0 64bit                    
FreeBSD 11.3                    
FreeBSD 12.0                    
FreeBSD 12.1                    
Solaris 11.3                    
Solaris 11.4                    
Citrix XenServer 7.1                    
Citrix XenServer 7.1.2 LTSR                    
Citrix XenServer 7.2                    
Citrix XenServer 7.5                    
Citrix XenServer 8.0                    
Citrix XenServer 8.1                    
Citrix XenServer 8.2 YesC1                  
Vmware ESXi 6.5u1                    
Vmware ESXi 6.5u3                    
Vmware ESXi 6.7                    
Vmware ESXi 6.7u1                    
Vmware ESXi 6.7u2                    
Vmware ESXi 6.7u3                    
Vmware ESXi 6.7u3b                    
VMWare ESXi 7.0 x64                    
VMWare ESXi 7.0b x64                    
VMWare ESXi 7.0u1 x64 YesC1                  
VMWare ESXi 7.0u2 x64                    
VMWare ESXi 7.0u2a x64                    
VMWare ESXi 7.0u3 x64                    
VMWare ESXi 7.0u3c x64       YesA5            


LEGEND:

  A2 - i-SATA/SATA (w/o RAID, AHCI mode)
  A3 - i-SATA/SATA (w/ RAID)
  A4 - sSATA (w/ RAID)
  A5 - sSATA (w/o RAID, AHCI mode)
  B1 - SAS (IT mode)
  B2 - SAS (IR mode)
  B3 - SAS (SR/IMR mode)
  C1 - NVMe
  C2 - NVMe w/ RAID
  D1 - UIO (Controller: LSI 2008 IR Mode)
  D2 - UIO (Controller: LSI 2008 IT Mode)
  D3 - UIO (Controller: LSI 2008 iMR Mode)
  D4 - UIO (Controller: LSI 2108 MegaRAID(4.x) )
  D5 - UIO (Controller: LSI 2208 MegaRAID(5.x) )
  D6 - UIO (Controller: LSI 2308 IR Mode)
  D7 - UIO (Controller: LSI 2308 IT Mode)
  D8 - UIO (Controller: LSI 3008 IR Mode)
  D9 - UIO (Controller: LSI 3008 IT Mode)
  D10 - UIO (Controller: LSI 3108 MegaRAID(6.x) )
 • Use Condition Legend:
  • DL: stands for Driver Limitation.
  • OR: stands for OS Requirement.
  • PL: stands for Project Limitation.
  • PR: stands for Platform Requirement.
  • PV: stands for Project Validation.
  • MS: stands for Minimum Support of O.S.

PS: The notes, comments and contents below may change without notice.

 • (DL001) Aspeed graphics driver supports Windows Server but not for client OS from Windows 11 and onwards.
 • (DL002) Some Intel NIC (e.g.,Intel i225V) do not support Windows Server but for client OS (e.g. X12SAE/ X12SAE-5… and so on)
 • (DL003) Ucmcx driver for UCM-UCSI ACPI Device (ACPI\VEN_ITE&DEV_8853) only supports manual installation on C9Z590-CG(W), X12SAE-5, X12SCA-5F… and so on. [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=34833]
 • (DL004) According to the Intel latest graphic driver readme describes that support for Client OS Windows 10 and onwards only. For the Windows Server OS, it may install successfully but not be validated.
 • (DL005) For the specific platform (e.g., Tatlow-X12STH, X12STW..and so on) about the Intel graphic driver for the Windows Server OS, it needs the specified version to support.
 • (DL006) Need the Intel Network PV 26.7 to support WS2022 and 26.8 or onward to support W11 officially (subject to change without notice); may need to install the network driver manually on the 26.6 version because the install button is hidden. [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=34962]
 • (DL007) Intel SST (Smart Sound Technology) driver for Multimedia Audio Controller (e.g., VEN_8086&DEV_A0C8) only supports manual installation for project (e.g., X12STN) [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=34929]
 • (DL008) Need to install drivers manually for SIO, PSE, SoC NIC..and so on of the Elkhart_Lake_A3SEV-2C/4C-LN4 projects. [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=34968] [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=39566]
 • (DL009) Intel® RSTe Virtual Controller Driver (VEN_8086&DEV_A37C) need to install manually for same projects (e.g., B2SC1, X11SCD… and so on.) [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=35412]
 • (DL010) Need to install drivers manually on Windows client 10 and 11 for Intel NIC E823 on the X12SDV Series projects (Idaville platform).[FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=37018]
 • (DL011) For X13SCx(Catlow platform), you may encounter BSOD "KERNEL SECURITY CHECK FAILURE" while installing newer INF driver(e.g, 10.1.19591.8417) on WS2022 which has been fixed by updating build version 20348.2227 or beyond or installing KB5034129.[FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=38993]
 • (OR001) TPM 2.0 is an essential requirement for Windows 11 installation. [FAQ: https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=34689]
 • (OR002) Although Catlow(e.g., X13SCW-F) and Whitley(e.g., X12SPW-TF) can install Windows client OS (e.g., 11) successfully but there's no guarantee for further functionality due to it's out of spec of OSPOR.
 • (PL001) X12STL-IF and X12STL-F (Tatlow platform) do not support processor graphics due to Hardware design limitations.
 • (PV001) For the projects which have the suffix "F" which stands for BMC supported, would be validated and focused with the built-in graphic controller of the BMC Chipset mainly (e.g., Aspeed)
 • (PR001) Windows Server 2019 (Intel Xeon W Only) for IOTG Comet Lake
 • (PR002) Windows Server 2022 (Only Intel Core i5-i9 Processors with R680E) for IOTG Alder Lake-S (e.g., X13SAZ-F w/ PCH R680E)
 • (PR003) H13SSW R1.02 (USB: change from Renesas to Asmedia solution) to support Windows server for WHQL completely.


Click for Logo Guidelines
Investor Relations    |   Jobs    |   Site Map    |   Follow Us    |   Terms & Conditions    |   Privacy
Copyright © 2024 Super Micro Computer, Inc. Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.